Norrbotten

Norrbotten

Om föreningen

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. Här kan du läsa om vår styrelse.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

 

 

 

 

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem

Styrelse

Ordförande

Eivor Olofsson
eivor.olofsson@telia.com

Kassör / Sekreterare / Verksamhetsledare

Marit Lamberg

Gunnel Mörtlund

Distriktskansli

Föreningen Norden Norrbotten
Stationsgatan 38,
SE-972 32 Luleå
Tel: +46 (0)70-658 30 77
nordenbd.marit@telia.com

gunnel.mortlund@norden.se