Hemsidesutbildning

10 tappra nordenmedlemmar samlades på Framnäs folkhögskola för att under Elins ledning lära sig hur man arbetar med hemsidan. Det var ett helt nytt system för oss, men Elin förklarade tålmodigt och väntade tills alla hängde med. Nu får vi se hur vi klarar det på hemmaplan.

Nordenmedlemmar på utbildningen
Nordenmedlemmar på utbildningen

Framnäs fhsk