Föreningen Norden Ungdomsförbund FNUF bildades i Luleå

Timmy Nyberg FNUFs ordförande i Umeå besökte Luleå för att hjälpa till att starta en Föreningen Norden Ungdomsförbund. De nyblivna medlemmarna höll ett konstituerande möte i distriktets lokaler. Till ordförande valdes John Lidström.