Projektplanering med Uleåborg stad

Byström Youth Services xxx visade oss runt. Med på bilden Johanna Kamunen, Oulun kaupunki, Työllisyyspalvelut
Från vänster Jutta Pernu-Määttä, Byström Youth Services; Marit Lamberg Föreningen Norden och Johanna Kamunen, Oulun kaupunki, Työllisyyspalvelut

29 april besökte Föreningen Norden Uleåborg för att ha en workshop tillsammans med Uleåborg stad angående framtida samarbetet på Nordkalotten.

Efter workshopen gjorde vi studiebesök på Byström Youth Services www.ouka.fi/bystrom och Villa Victor www.ouka.fi/villavictor