Nordkalottkonferens 19-21 augusti 2016 i Kemi

”Ei se kannatte – Inte är det så dåligt –  Vi står han av” konferensen handlar om minoritetsspråk och kulturtraditioner på Nordkalotten.

Ett uttalande från Nordkalottkonferensen 2016