Jobb Centrum Nord

Arbetet i förstudien består av att hitta lämpliga samarbetspartners. Partnersökningen fokuserar på kommuner, men ideella föreningar och även myndigheter kan bli aktuellt.

I ett senare huvudprojekt planeras ett ”Jobbcentrum” för NEETs (Not In Education Employment or Training), dvs. unga vuxna under 30 år som står utanför arbetsmarknad och utbildning, samt nyanlända personer med uppehållstillstånd. Det planerade huvudprojektet ska utveckla en gemensam kompetensplattform för de myndigheter och organisationer som levererar tjänster till ”Jobbcentrum”.

Förstudien är ett samarbete med Nordkalottens Gränstjänst och finansieras av Interreg Nord och Nordkalottrådet.

Här hittar du ett utkast till projektbeskrivning på svenska

Här hittar du ett utkast till projektbeskrivning på engelska

Förstudien är ett samarbete med Nordkalottens Gränstjänst och finansieras av Interreg Nord och Nordkalottrådet.

nordkalottradet