Norrbotten

Norrbotten

Om föreningen

Vi möjliggör möten

Föreningen Norden samlar individer och organisationer i Sverige för att över alla gränser bidra till fred, öppenhet och demokrati i Norden, Europa och världen. Föreningen Norden ökar kontakter och samarbetet över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer.
Våra värden är tillit, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering, tolerans, jämställdhet, demokrati samt respekten för traditionen att föra dialog med medborgarna i de demokratiska institutionerna.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. I Norrbotten arbetar vi med Nordkalotten som bas. Nordkalotten består av tre länder, ett Sápmi och fem språk. Så vi lever Norden i vardagen!
Här kan du läsa om distriktsstyrelsen i Norrbotten. 

Två huvuduppgifter i årets verksamhetsplan

Föreningen Norden Norrbotten antagit två huvuduppgifter i verksamhetsplanen för 2020

  • Vi vill bidra till ett vitaliserat och effektivt mellanfolkligt nordiskt arbete på nordkalotten där vi deltar i arbetet med FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030.
  • Skapa legitimitet hos beslutsfattare och opinionsbildare som bidrar till att förtydliga föreningens position och roll i samhällsutvecklingen.

Lokalföreningar i Norrbotten

Föreningen Norden Norrbotten består av lokalföreningar i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Kalix, Boden, Luleå och Piteå.

Bli medlem!

Medlemskapet kostar 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalförening du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.
Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:

  • Samverka kring projektidéer med Norden som utgångspunkt
  • Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel
  • Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder
  • Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden
  • Arrangera en konferens med nordiskt tema.

Kontakta oss gärna ifall du vill starta upp en ny avdelning där du bor. Vi kan hjälpa till!

 

 

 

 

 

Om oss

Föreningen Norden har ungefär 8000 medlemmar med lokalavdelningar på omkring 90 orter runt om i Sverige. Föreningen grundades 1919 och finns representerat i samtliga nordiska länder. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Bli medlem