Årets Nordist Margith Dyrander Boden

 

Till 2020 års nordist utsågs, Margith Dyrander Boden för sin sprudlande entusiasm för civilsamhällets möjligheter i både lokalavdelningen och distriktsstyrelsen. Margith lyckas få bra samverkan med flera andra organisationer inom civilsamhället samt offentlig sektor som  t.ex. gymnasieskolan i Boden. Vi vill speciellt nämna det uppskattade seminariet som hölls med anledning av Föreningen Nordens 100-års jubileum under 2019 ”Nordens framtid på Nordkalotten möjlighet eller hot”.