Nu finns Projekt Folkverkstan på Facebook!

I februari startade Föreningen Norden Norrbotten projektet Folkverkstan som drivs tillsammans med Pohjola-Norden i Finland. Från och med idag finns möjlighet att följa projektet på Facebook.

En väldigt kort beskrivning är att Projekt Folkverkstan utvecklar koncept för mötesplatser om lagning, reparation och hållbar konsumtion.

Mer detaljerad information om innehåll, projektmål tillsammans med kontaktuppgifter har lagts ut på den här webbplatsen tidigare. På Pohjola-Nordens sida hittar du fakta om projektet både på finska och svenska.

För dig som är nyfiken på fortsättningen finns det från och med idag möjlighet att följa projekt Folkverkstan på Facebook. Där kommer det att finnas inbjudningar till publika events om praktiska workshops och föreläsningar som planeras i medverkande kommuner i norra delarna av Finland och Sverige. Utvecklingen av själva projektet är också i fokus på Facebooksidan, liksom ämnesområdet.