När det behövs som mest lyser nordiskt samarbete med sin frånvaro

”Våren 2020 går till historien som tidpunkten då det nordiska samarbetet återigen blev högaktuellt. Vi måste nu ställa oss frågan var den nordiska samhörigheten och offentliga dialogen tagit vägen och om det nordiska samarbetet som det ser ut idag skapar bäst förutsättningar för Norden att möta morgondagens globala samhällsutmaningar och uppnå de Globala Målen i Agenda 2030. Pandemin har blottat brister i det nordiska samarbetet och nu riskerar misstänksamhet och nationalism att frodas i dess spår. Det är en absolut nödvändighet att vi i Norden nu stimulerar, vidareutvecklar och stärker vårt samarbete för framtiden.”

Texten här ovanför inleder Föreningen Nordens uttalande som antogs på fullmäktigesammanträdet 13 juni. Här kan du ta del av uttalandet i sin helhet:

Uttalande fullmäktige godkänd 13.6(PDF 48 KB)