Allmänt om vårens verksamhet inom Norrbottensdistriktet

Verksamheten inom Föreningen Norden Norrbotten (distriktet) har varit extra intensivt under det gångna halvåret

Vi har slutrapporterat genomförda förstudier, genomfört en ”Corona”-anpassad distriktsstämma, tagit fram ansökning om verksamhetsbidrag från Region Norrbotten, planerat för Nordkalott-konferensen, som var tänkt äga rum hösten detta år, men som på grund av Coronapandemin flyttas ett år fram i tiden till den 28-29 augusti 2021 och nu senast startat upp och bemannat projektet Folkverkstan, som kommer att pågå fram till 2022-09-30.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Föreningen Norden Norrbotten och Pohjola-Norden i Finland. Projektet finansieras fullt ut av EU-fonden Interreg NordRegion Norrbotten,  Lapin LiittoNordkalottrådetUleåborgs stadLuleå kommun, Bodens kommun, Haparanda stad och  Pohjola-Norden. Flera avdelningar i distriktet kommer att vara engagerade på olika sätt i projektet. Se mer på Föreningen Norden Norrbottens hemsida.

Bokförlaget Tornedalica kommer att avknoppas från Föreningen Norden Norrbotten till att bli en egen juridisk person. Styrelserna arbetar i samverkan med att ta fram ett samarbetsavtal som ska underlätta för Tornedalica att komma igång som en egen organisation och fortsätta med sin bokutgivningsverksamhet.

Vid Föreningen Nordens fullmäktigemöte den 13 juni antogs ett uttalande om bristen av nordisk t samarbete under Coronapandemin. Uttalandet finns att läsa på distriktets hemsida.

Personalnytt

Gunnel Mörtlund, lämnar sitt uppdrag som distriktets verksamhetsledare i början på september. Vi tackar Gunnel för det arbete hon har uträttat för distriktet, avdelningarna och i projekten och önskar henne lycka till i det egna företaget. Kansliet kommer att vara obemannat under sommaren.
Ni kan dock nå ordförande Eivor Olofsson på 070-851 29 05 eller [email protected].

Distriktsstyrelsen har tillsatt en organisation för Folkverkstan projektet och anställt:
Jan Kemi, som huvudprojektledare f o m 8 juni, tillsvidare under projekttiden
Pia Jägstrand som delprojektledare f o m 1 juli, tillsvidare under projekttiden

Irma Perdahl arbetar vidare med distriktets, inklusive projektets, övergripande ekonomiska frågor.

Vi vill passa på att önska er alla en fin sommar.