Om distriktsstyrelsens höstmöte 23 september

The dew - bild av Emmi Nummela från Pixabay

Styrelsen för Föreningen Norden Norrbotten har haft möte 23 september. På mötet behandlades bland annat de här frågorna:

 • Nordkalottkonferensen 2021 – Styrelsen beslutade att konferensen kommer att genomföras i Boden under månadsskiftet augusti-september. På programmet planeras följande teman:
  – Demokratideklarationen
  – Coronapandemins påverkan på det nordiska samarbetet
  – Ett attraktivt Nordkalotten
  – Ett rörligt Nordkalotten
  – Ett tryggt Nordkalotten
 • Planeringen av kommande språkkurser går vidare. Arbetsgruppen som bildades vid föregående möte 26 augusti arbetar vidare med frågan. Bland annat undersöks möjligheter till finansiering.
 • Rapport från Föreningen Nordens fullmäktigemöte 19 september då två personer från styrelsen deltog som ledamöter för distriktet. Fyra motioner lämnades in varav två från Norrbotten.
 • Föreningen Norden bjuder in ordförande i landets lokalavdelningar till digital träff i mitten av oktober(13 alternativt 15/10). I senaste nyhetsbrevet (4/2020) från centrala kansliet finns mer information om den planerade träffen.
 • Distriktet planerar att starta digitala ordförandeträffar. Samtal om formen för dessa har påbörjats vid avdelningsordförandenas möte 29 september.
 • Ordföranden rapporterar kort om läget i Projektet Folkverkstan.
 • Webbinarium med temat ”State of the Nordic Region 2020” – Utmanar demografin välfärdsstaten? Ta del av rapport från webbinariet här

Här kan du läsa om förra styrelsemötet 26 augusti 

Föreningen Norden Norrbotten består av lokalavdelningarna i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Kalix, Boden, Luleå och Piteå. Norrbottensdistriktet har även en styrelse som har möten 4-5 gånger per år.

Vill du veta mer om hur distriktsstyrelsens arbete? Kontakta gärna ordförande Eivor Olofsson:

Eivor Olofsson
[email protected]
Tel: +46 (0)70 851 29 05

Vill du bli medlem i Föreningen Norden? Här kan du läsa mer om hur det går till.