Föreningen Norden Norrbotten undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Distriktsstyrelsen för Föreningen Norden Norrbotten har beslutat att anta en deklaration för demokrati. Den undertecknas idag 30 mars. I texten hänvisas till den deklaration Föreningen Norden Sverige gjort. Länkar till de båda dokumenten finns här:

Demokratideklaration Föreningen Norden, Norrbotten

Demokratideklaration Föreningen Norden, Sverige

Här är en länk till en nyhet om undertecknandet av Deklarationen som precis publicerats på webbplatsen för Vår demokrati:

CIVOS, Föreningen Norden Norrbotten och Studieförbundet vuxenskolan Halland undertecknar Deklaration för en stark demokrati | Vår demokrati (vardemokrati.se)