Tillställning

Årsstämma 21 mars kl 9.30 i Luleå

Kallelse till Föreningen Norden Norrbottens distriktsstämma 

Föreningen Norden Norrbottens distriktsstämma hålls lördagen den 21 mars 2020 kl. 9.30, mer information kommer senare.

Ombud – Varje avdelning har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar. Namn på ombuden meddelas distriktskontoret [email protected] senast 4 mars. Info om antal ombud kommer senare.

Motioner skickas till distriktskontoret senast 28 februari.

Årets Nordist – Nominering med motivering till Årets Nordist i Norrbotten 2019 skickas in senast 28 februari.

Verksamhetsberättelse Avdelningens verksamhetsberättelse 2019, kortfattad ca 10 rader, skickas in senast 15 februari.

Anmälan – Alla (även distriktstyrelseledamöter och ombuden) som ämnar delta i stämman anmäler sig på följande länk https://simplesignup.se/event/164118

Anmälan skall vara Föreningen Norden Norrbotten tillhanda senast 4 mars 2020.  Årsmöteshandlingar skickas ut ca 2 veckor före stämman.

Resor – Resor företas på billigaste sätt, ersättning för bil utgår med 18,50 kr/mil och förutsätter samåkning.

Eivor Olofsson                                         Gunnel Mörtlund

Distriktsordförande                                Verksamhetsledare