Tillställning

Finlands självständighetsdag den 6 december firas i Luleå

Finlands självständighetsdag den 6 december firas i Luleå med vederbörlig fackel – och fantåg med stat kl 17:30  från Floras kulle (kom i tid!!!) , utefter Storgatan och till Domkyrkan. I kyrkan kommer församlingens finskspråkige präst, Anne Simonsson, att håll en gudstjänst, och firandet avslutas med gemensam fika, sång, tal och trevlig samvaro.

Välkomna

Arr Finska föreningen, Föreningen Norden och Domkyrkoförsamlingen.