Tillställning

Gudstjänst med Nordiska Bakverk 24 november

I samband med en svensk-finsk gudstjänst med emeritus Hans Stiglund, anordnar
Föreningen Norden, lokalavd Boden i samarbete med Svenska kyrkan, ett kyrkfika med traditionella nordiska bakverk.
Plats: Överluleå kyrka.
Tid: kl 11.00
Kyrkfika med ”Nordiska bakverk” efter gudstjänst i Församlingsgården.