Norrbotten

Norrbotten

Folkverkstan

Under hösten 2018 och våren 2019 genomför Föreningen Norden Norrbotten en förstudie med namnet Folkverkstan.

Syftet är att att arbeta med attitydförändringar för mer medveten konsumtion.

© Foto: Pia Jägstrand

let är att utveckla mötesplatser dit människor kan komma för att laga produkter i gör-det-själv verkstäder. Intentionen är att mötesplatsen ska bli en plats för kunskapsutbyte om lagning samt hållbar utveckling och konsumtionsmönster.  Projektet knyter an till målområde 12 inom Agenda 2030 som handlar om hållbar konsumtion och produktion.

Under förstudien samlas kunskap och erfarenheter från liknande projekt inom Sverige, Norge och Finland. Vill du veta mer så kontakta oss gärna!

Läs mer på Region Norrbottens hemsida

Kontakt: Projektledare, Jan Kemi 072 201 99 41 [email protected]

Förstudien är finansierat av: