Norrbotten

Norrbotten

Ny Mötesplats i Norden ”Folkverkstan” 1 februari 2020 – 30 september 2022

Vi har nu fått beslut på att vårt Interreg Nord projekt Folkverkstan har fått Ja i alla instanser.  Vi påbörjar nu arbetet med att bygga en ny mötesplats på Nordkalotten inom målområde 12 i Agenda 2030 Hållbar konsumtion och produktion. Den 4 februari 2020 hade vi vårt första projektmöte med Pohjola Norden i Haparanda. Mer info kommer inom kort.

Finansiärer är Interreg Nord, Nordkalottrådet, Lapin Liitto, Region Norrbotten, Uleåborgs Kommun, Luleå Kommun, Pohjola Norden, Bodens Kommun och Haparanda Kommun.

Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde Föreningen Norden Norrbotten en förstudie med namnet Folkverkstan. Syftet var att att arbeta med attitydförändringar för mer medveten konsumtion.

© Foto: Pia Jägstrand

let är att utveckla mötesplatser dit människor kan komma för att laga produkter i gör-det-själv verkstäder. Intentionen är att mötesplatsen ska bli en plats för kunskapsutbyte om lagning samt hållbar utveckling och konsumtionsmönster.  Projektet knyter an till målområde 12 inom Agenda 2030 som handlar om hållbar konsumtion och produktion.

Under förstudien samlas kunskap och erfarenheter från liknande projekt inom Sverige, Norge och Finland. Vill du veta mer så kontakta oss gärna!

Läs mer på Region Norrbottens hemsida

Kontakt: Projektledare, Jan Kemi 072 201 99 41 [email protected]

Förstudien är finansierat av: