Norrbotten

Norrbotten

Förstudie Folkverkstan (2018-2019)

Under perioden 2018-11-15 – 2019-06-30 genomförde Föreningen Norden Norrbotten förstudien Folkverkstan. Den innebar förberedelser av ett projekt med syfte att arbeta med attitydförändringar för en mer hållbar konsumtion. Målet handlade om utveckling av mötesplatser i form av ”gör-det-själv-verkstäder” för enklare reparationer av vardagsföremålen. Intentionen med förstudien handlade om platser för kunskapsutbyte om hållbar konsumtion.

Under förstudien samlades kunskap och erfarenheter in från liknande projekt inom Sverige, Norge och Finland. Förstudien Folkverkstan anknyter till Agenda 2030 och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion

Läs artikeln om förstudien Folkverkstan på Region Norrbottens webbplats

 

Har du frågor om förstudien? Kontakta oss!

Jan Kemi
Projektledare
Föreningen Norden Norrbotten
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)72 201 97 99

 

Förstudien Folkverkstan finansierades av: