Norrbotten

Norrbotten

Förstudie Integration Nordkalotten (2019)

Förstudien pågick 2019 i samarbete med vår systerorganisation Pohjola Norden. Förstudiens syfte var att underlätta integration av nyanlända på arbetsmarknaden och därmed öka anställningsbarheten i ett nära samarbete med civilsamhället. Det handlade om undersökning av behov och intresse för en kunskapsplattform för gemensam metod- och policyutveckling