Norrbotten

Norrbotten

Integration Nordkalotten

Förstudien bedrivs tillsammans med vår systerorganisation Pohjalo Norden. Syftet med förstudien är att underlätta integration av nyanlända på arbetsmarknaden och därmed öka anställningsbarheten i ett nära samarbete med civilsamhället.

Vi undersöker intresset och behovet av en kunskapsplattform för gemensam metod- och policyutveckling