Norrbotten

Norrbotten

Styrelse och Kansli

Ordförande

Eivor Olofsson
[email protected]

Vice ordförande

Berit Öström

Övriga Styrelseledamöter:

Stig Kerttu, Britt-Marie Häggberg, Margith Dyrander, Ove Bucht, Kristina Enholm

Verksamhetsledare

© Foto: Per Pettersson

Gunnel Mörtlund
Tel: +46 (0)72- 2019 799
[email protected]

 

 

Projekt Folkverkstan

Pia Jägstrand, verksamhetsutvecklare med delansvar i projektet Folkverkstan
Tel: +46 (0)72- 20 66 338
[email protected]

 

Distriktskansli

Föreningen Norden Norrbotten
Stationsgatan 38,
SE-972 32 Luleå
Tel: +46 (0)72- 2019 799
[email protected]