Norrbotten

Norrbotten

Tornedalica

Tornedalica är ett förlag med uppdrag att publicera forskning och annan litteratur med dokumentärt värde från Nordkalotten och Tornedalen.

Under 2020 har förlaget avknoppats från Föreningen Norden Norrbotten och är numera en ideell förening.

Här är en länk till Tornedalicas egen webbplats: www.tornedalica.se